Inzicht in mijn energieverbruik

Hier begint een demonstratie van ‘Inzicht in Energieverbruik’. Het geeft informatie over het:

stroomverbruik per tijdseenheid

verdeling over laag-en hoogverbruik

werkelijk verbruik vs. contract verbruik

benchmark vs. andere tijdsperioden van één aansluiting

Download handleiding demo (PDF)

Demo Inloggen

Met deze demo kunt u zelf ervaren hoe fijn het is om inzicht te hebben in uw energieverbruik. Met dit inzicht kunt u quick-win energiebesparingen realiseren, energieverspilling visualiseren en de effecten van uitgevoerde maatregelen beoordelen.

Disclaimer: Energy Focus is niet aansprakelijk voor de mogelijke schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in of onvolledigheid van de verstrekte monitoringdata of bij de interpretatie daarvan.

Contact opnemen

Energy Focus helpt ondernemers met het verlagen en onder controle brengen van energiekosten door betere energie inkoop, vermindering van het energieverbruik en financieel-administratieve controles op energiegebied. Wij zijn een onafhankelijk energie adviesbureau met veel ervaring in de complexe energiemarkt en zijn een schakel tussen u als ondernemer en energieleveranciers.