Driestappen strategie

Energieverbruik beperken

Energieverbruik beperken[Q] door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld het efficiënter afstellen van machines, het uitzetten van machines in niet-productie uren, energie zuinige verlichting (LED) aanbrengen, goed isoleren van bedrijfsruimtes of uitdoen van verlichting wanneer niet nodig.

maximaal gebruik van groene energie 

Maak maximaal gebruik van groene energie uit duurzame bronnen [D] , gebruik wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld het zelf installeren van een zonneboiler en zonnepanelen maar ook het afnemen van duurzame energie bij uw energieleverancier.

efficiënt en slim mogelijk gebruik van energie

Maak zo efficiënt en slim mogelijk gebruik van energie en vooral van fossiele brandstoffen; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Wij zijn u graag van dienst

Onze ingenieurs kunnen uw specifieke bedrijfssituatie in kaart brengen en concreet verbeteringen op energieverbruik beperking aandragen. Op deze wijze kan de CO2 uitstoot – soms gestimuleerd door subsidies – worden verkleind.

Contact opnemen

Energy Focus helpt ondernemers met het verlagen en onder controle brengen van energiekosten door betere energie inkoop, vermindering van het energieverbruik en financieel-administratieve controles op energiegebied. Wij zijn een onafhankelijk energie adviesbureau met veel ervaring in de complexe energiemarkt en zijn een schakel tussen u als ondernemer en energieleveranciers.