Energiebelasting 2024

Op 1 januari 2024 veranderen een aantal zaken met betrekking tot energiebelasting. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Lees dan verder.

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Per 1 januari 2023 is de Opslag Duurzame Energie (ODE) opgenomen in de algemene energiebelasting voor elektriciteit en aardgas.

Dit verandert per 1 januari 2024 aan uw energierekening

Wij hebben de veranderingen voor u samengevat en leggen uit wat dit voor u betekent.

  • De overheid verhoogt de energiebelasting voor gas*.
  • De overheid verlaagt energiebelasting voor elektriciteit*.
  • De kosten die uw netbeheerder voor transportkosten berekent stijgen.
  • De overheid heeft bepaald dat er geen prijsplafond geldt in 2024.

*rekenvoorbeeldenEB 2023EB 2024Verschil
verbruik 5.000 m3 gas€ 2.449,00€ 2.915,05€ 466,05 ↑ meer
verbruik 12.000 kWh elektra€ 1.511,88€ 1.305,60€ 206,28 ↓ minder

Waarom is de energiebelasting op gas verhoogd?
De overheid heeft de energiebelasting op gas verhoogd om het gebruik van duurzamere verwarmingsmethoden te bevorderen, zoals een elektrische warmtepomp of aardwarmte. Om dit aantrekkelijker te maken, is de energiebelasting op elektriciteit verlaagd.

Waarom worden de kosten van het netbeheer verhoogd?
De netbeheerkosten nemen toe vanwege de miljardeninvesteringen die netbeheerders de komende jaren moeten doen om het net uit te breiden en aan te passen aan de energietransitie. Deze tarieven worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld.

Wat is het gevolg van het opheffen van het prijsplafond voor uw energienota?
De energieprijzen liggen al geruime tijd onder het niveau van het prijsplafond dat in 2023 is vastgesteld. Op dit moment zijn er geen indicaties dat de prijzen zullen stijgen tot boven dit niveau. De dynamische dagmarktprijzen zijn momenteel gunstiger dan de vaste prijzen die leveranciers hanteren. Daarom verwachten wij dat dit geen invloed zal hebben op de hoogte van uw energierekening.

Energiebelasting en de Netbeheerkosten op uw nota
Leveranciers hanteren de vastgestelde tarieven op uw energienota en incasseren deze namens de overheid en uw netbeheerder, die vervolgens direct worden afgedragen.

Verrekening belastingvermindering elektriciteitsaansluiting
Elektriciteit wordt beschouwd als een basisbehoefte, daarom betaalt u over de eerste € 521,81 geen energiebelasting. Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat dit bedrag wordt verrekend via uw energienota.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. De hoogte van uw energiebelasting wordt bepaald door uw type aansluiting en het niveau van uw verbruik. U kunt de tarieven bekijken via deze link op de website van de Rijksoverheid.

Wij zijn u graag van dienst

Onze ingenieurs kunnen uw specifieke bedrijfssituatie in kaart brengen en concreet verbeteringen op energieverbruik beperking aandragen. Op deze wijze kan de CO2 uitstoot – soms gestimuleerd door subsidies – worden verkleind.

Contact opnemen

Energy Focus helpt ondernemers met het verlagen en onder controle brengen van energiekosten door betere energie inkoop, vermindering van het energieverbruik en financieel-administratieve controles op energiegebied. Wij zijn een onafhankelijk energie adviesbureau met veel ervaring in de complexe energiemarkt en zijn een schakel tussen u als ondernemer en energieleveranciers.