Ontwikkeling energiemarkt

Een korte schets van de ontwikkeling van de energiemarkt:

  • In het jaar 2008 was sprake van een enorm hoge elektriciteitsmarkt.
  • In het jaar 2013 en 2014 lag de prijs voor elektriciteit op een veel lager niveau. Vooral een toename in het aanbod (bouw nieuwe centrales / aanbod duurzame energie uit Duitsland) en de economische teruggang zijn hier de verklarende factoren. En omgekeerd is de gasprijs in 2013 sterk gestegen -mede veroorzaakt door de relatief hoge olieprijs en veel vraag naar aardgas vanuit het Midden Oosten (i.v.m. Fukushima Japan)- om vervolgens te dalen.
  • In het jaar 2015 zagen we een verdere daling van de prijs voor zowel elektriciteit als gas.
  • Begin 2016 staan de energieprijzen op een historisch dieptepunt.
  • Vanaf oktober 2021 beginnen energieprijzen snel te stijgen tijdens het aantrekken van verschillende wereldeconomieën als gevolg van het beëindigen van Covid-19 lockdowns.
  • 24 februari 2022 breekt te oorlog uit in Oekraïne. Energiemarkten reageren direct en stijgen enorm.
  • Medio Q2 2022 begint Rusland gas in te zetten als wapen en beperkt gasleveringen aan Europa. De energiecrisis is een feit.
  • In de zomer van 2022 explodeert de gasprijs naar recordhoogte, de elektriciteitsprijs volgt, enorme onzekerheid over de leveringszekerheid heerst nadat Rusland de gasleveringen heeft gestopt. De handelsoorlog (energieoorlog) tussen Rusland en Europa is uitgebroken.
  • De leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie zijn thema’s die dagelijks het nieuws in Europa overheersen.
  • De winter van 2022/2023 en vooral de winter van 2023/2024 worden erg spannend met veel onzekerheid, zeer hoge prijzen en enorm volatiele energiemarkten tot gevolg.

Veel factoren hebben invloed op een daling of stijging van de prijzen op de elektriciteit- en gasmarkt. Zoals de conjunctuur (hoog- of laagconjunctuur), verwachtingen over economische ontwikkelingen (China), nieuwe wetgeving (CO2-emissiesysteem, kolen tax), nieuwe gasvoorraden (schaliegas VS), weersinvloeden (veel/weinig wind- en zonnekracht), capaciteit op de elektriciteitsmarkt (te veel/te weinig centrales), onvoorziene gebeurtenissen (kernramp Japan) enzovoort. Niemand heeft grip op deze gebeurtenissen.

Wij zijn u graag van dienst

Wij helpen u bij het verlagen van de energiekosten en verduurzaming. Wij regelen alles zo goed mogelijk en snel mogelijk voor u!

Contact opnemen

Energy Focus helpt ondernemers met het verlagen en onder controle brengen van energiekosten door betere energie inkoop, vermindering van het energieverbruik en financieel-administratieve controles op energiegebied. Wij zijn een onafhankelijk energie adviesbureau met veel ervaring in de complexe energiemarkt en zijn een schakel tussen u als ondernemer en energieleveranciers.