icon

Producten & Diensten

Energy Focus biedt u de volgende energie besparingsproducten & diensten aan. Daarnaast bieden wij u specifieke oplossingen voor specifieke vragen.

Producten & Diensten

  • Het op professionele wijze (administratief) beheren van de volledige energieportefeuille van Opdrachtgever en Opdrachtgever in dat kader ontzorgen.
  • Energiebelasting(EB)-cumulatie; het samenvoegen van meer dan één gas- of elektriciteitsaansluiting per WOZ-object om in een lager EB-tarief te vallen.
  • Facturatie-controle
  • Optimalisatie van de contracten met de netbeheerder(s) waaronder het uitvoeren van een netbeheerdersscan.
  • Online inzicht voor telemetrie: basis informatie over energieverbruik in de tijd, laag/hoog verbruik en piek/dal verbruik.
  • Online inzicht voor benchmarking (multi-sites): informatie over de mate waarin verbetering plaatsvindt in de energievraag en welke vestiging het beste presteert.

Energiemanagement

Product/dienst Wat levert het direct op?
Dashboard Wekelijks of maandelijks dashboard waarin wij helder feedback geven over uw energievraag en uw meer of minder verbruik ten opzichte van uw normaal verbruik.
Energiescan De Energie Scan geeft een eerste inzicht in besparings- mogelijkheden voor energieverbruik. Snelle doorlichting met ideeën voor (energie-) maatregelen.
Energieonderzoek Een energieonderzoek is uitbreiding van de energiescan. Geeft u inzicht in besparingsmogelijkheden en de bijbehorende businesscases. Voldoet aan eisen EED-rapportage.
Energiemanagement Structureel inzicht in verbruik, kosten en besparingen. Via monitoring inzicht in het totaal energieverbruik, deelverbruiken en de daaraan gerelateerde bedrijfskosten.
Power Quality Scan, ofwel de
Power Quality Health Check
Een Power Quality Health Check om de kwaliteit van de elektrische spanning en stroom te controleren. Storingen en defecten aan apparatuur kunnen worden voorkomen als de power quality goed is.
Thermografie scan Met een geavanceerde thermische camera worden opnamen gemaakt van objecten en of installaties.
Thermografieonderzoek Thermografiescan scan, inclusief rapportage en advies
   

 
logo
Mijn Verbruik
Inloggen
Demo
Contact
Transistorstraat 104
1322 CH Almere
(020) 3080 870
support@energy-focus.nl

Accountmanagers
Energy Focus Midsize Accounts BV © 2021  •  Algemene Voorwaarden
KvK 59572590  •  IBAN NL86ABNA0433999322  •  BTW NL853550013B01