icon 

Weten vraagt meer dan alleen meten

Door: Energy Focus | 30 mei 2017

Ook bij de inkoop van energie meetdiensten is voordeel te halen. Om optimaal in te spelen op de energietransitie en te kunnen verduurzamen – maatschappelijk eis!-  zijn goede meetdata onmisbaar. Hiervoor zijn de diensten van een energie meetbedrijf nodig. Als energie grootverbruiker bent u zelf verantwoordelijk om een meetbedrijf in de arm te nemen.

Voor uw energie aansluiting bent u vrij in de keuze van het meetbedrijf. Dat kan voordelig zijn want ook meetdiensten zijn onderdeel van de vrije markt. Energy Focus weet de weg bij de diverse meetbedrijven en kan u adviseren in de diverse mogelijkheden.

Onze hulp, de diensten van Energy Focus
Energy Focus helpt haar klanten door de data van het meetbedrijf te presenteren in een “energieverbruik portal” die speciaal door ons ingenieursbureau EMSS is ontwikkeld voor de zakelijke verbruiker, handig gepresenteerd in grafieken. In deze portal kunt u al uw aansluitingen in één oogopslag real-time bekijken. 

Rol meetbedrijf
De elektriciteit- of gasmeter in uw bedrijf is standaard eigendom van het meetbedrijf, dit is vaak een dochteronderneming van de netbeheerder. Het beheren, verhuren, installeren en onderhouden van meetinrichtingen en de datacollectie van elektriciteit- en/of gasaansluitingen wordt uitgevoerd door het meetbedrijf.

Verschil Kleinverbruik en Grootverbruik
Bij kleinverbruikers factureert de energieleverancier op de energierekening ook de kosten van de meetdienst. Kleinverbruikers zijn consumenten en bedrijven met een aansluitcapaciteit van minder dan 3x80 Ampère. Deze kosten zijn dan onderdeel van het capaciteitstarief. Bij grootverbruik factureert het meetbedrijf de kosten van de aansluit- en transportdienst en de meetdienst zelf. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een meetdiensten contract. Energy Focus kan u hierbij helpen. 

Wat berekent het meetbedrijf?
De meterkosten bestaan uit een vaste vergoeding voor het beschikbaar stellen en onderhouden van uw elektriciteits- of gasmeter. De kosten voor de meterstand opname, de controle op juistheid en volledigheid en de kosten voor de meetinrichting zijn hierin ook opgenomen. Energy Focus heeft een goede samenwerking met de diverse meetbedrijven waardoor wij de meetdiensten goedkoper kunnen inkopen voor u. Wij adviseren u graag! 

Maximum huurtarief elektriciteitsmeter
Huurt u een elektriciteitsmeter van uw regionale netbeheerder? Dan geldt een maximum huurtarief. Dit maximale huurtarief is door de overheid bepaald. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Consument&Markt. Dit maximum geldt niet indien u heeft gekozen voor een slimme meter. 

Slimme meter gaat traditionele meters vervangen
Nederlandse huishoudens en MKB-bedrijven krijgen in de komende jaren een digitale energiemeter aangeboden, beter bekend als de "slimme meter". Uiteindelijk moet elk huishouden en MKB-bedrijf zijn voorzien van een slimme meter, waarmee op afstand meterstanden opgenomen kunnen worden. Het parlement besluit nog hoe de nieuwe meter precies wordt ingevoerd.

logo
Mijn Verbruik
Inloggen
Demo
Contact
Transistorstraat 104
1322 CH Almere
(020) 3080 870
(020) 3080 871
support@energy-focus.nl

Accountmanagers
Energy Focus Midsize Accounts BV © 2020  •  Algemene Voorwaarden
KvK 59572590  •  IBAN NL86ABNA0433999322  •  BTW NL853550013B01