icon

Actueel

Het energieprijzen rapport van week 39

Door: Energy Focus l 24 september 2020

De zomerse temperaturen en een sterke productie van windenergie zorgden afgelopen week voor een daling in de Europese gasvraag. Echter, door een lagere toevoer vanuit Noorwegen en de prijsstijging op de oliemarkt, stegen de korte en lange termijn gasprijzen licht week op week. De prijs voor levering in 2021 laat sinds vrijdag een dalende tendens te zien, ondanks...

 

Lees meer...

Het energieprijzen rapport van week 38

Door: Energy Focus l 16 september 2020Elektriciteit
Aan het begin van de week kenden de stroomprijzen nog een neerwaartse trend door lagere emissie- en brandstofprijzen. Gedurende de week zorgde het nieuws van stevigere klimaatambities van de EU ervoor dat de CO2- en stroomprijzen de weg naar boven vonden.


Lees meer...

Het energieprijzen rapport van week 37

Door: Energy Focus l 10 september 2020

Krappere gasbalansen hebben afgelopen week gezorgd voor hogere prijzen op de spotmarkt. Lagere temperaturen zorgden voor grotere huishoudelijke gasvraag en dat minder gas in de bergingen werd gepompt. Termijnprijzen laten echter een omgekeerde tendens zien en daalden iets week op week.

 

De ontwikkeling van de termijnprijzen is echter onzeker.
Lees meer...

Het energieprijzen rapport van week 36

Door: Energy Focus l 02 september 2020Elektriciteit
Waar afgelopen week voornamelijk de oplopende CO2 prijzen debet waren aan de klimmende elektriciteitsprijzen,
werd deze trend versterkt door bericht over uitlopende werkzaamheden aan Franse kerncentrales. Ook de staking bij
een kolenmijn in Colombia, een van Europa's belangrijkste toeleveranciers, zorgde voor een trendkering in de kolenprijzen. 
Lees meer...

Steunmaatregel voor grootverbruiker aansluitingen

Door: Energy Focus l 15 april 2020De Nederlandse overheid heeft onlangs besloten vanwege het coronavirus speciale economische steunmaatregelen te nemen. Eén van deze ingestelde steunmaatregelen gaat over de Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE).

Deze regeling is onderdeel van het pakket belastingmaatregelen dat vorige week bekend is gemaakt en bedoeld om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Energy Focus kan in samenspraak met u en uw energieleverancier deze regeling voor u laten uitvoeren.

Lees meer...

 

Energiebelasting omhoog in 2019!Door: Energy Focus l 16 oktober 2018In september 2018 is er op Prinsjesdag de staatsbegroting 2019
gepresenteerd. Onderdeel van deze staatsbegroting zijn de energiebelastingtarieven. Recent is herhaaldelijk in de pers aangegeven dat de energiebelasting omhoog gaat met als doel
het gasverbruik af te remmen en uiteindelijk zelfs gas (deels)
uit te faseren in Nederland. De energiebelasting op de “schonere” energievorm elektriciteit zal gaan dalen ter stimulering van het gebruik van elektriciteit i.p.v. gas. Echter, berekeningen laten
zien dat deze verlaging weer teniet wordt gedaan door de verhoging van ODE elektriciteit. De onderstaande tabel laat
zien wat de nieuwe tarieven waarschijnlijk gaan zijn.

Lees meer... 

 

LaadpalenDoor: Energy Focus l 16 oktober 2018Het Europees Parlement gaf in April dit jaar de definitieve

goedkeuring aan de richtlijn energieprestatie van gebouwen.
De richtlijn is onderdeel van het pakket ‘’schone energie voor
alle Europeanen’’ dat acht voorstellen bevat en de Europese Commissie indiende op 30 november 2016. De richtlijn energieprestatie van gebouwen is de eerste van de acht die is goedgekeurd. De komende periode worden er meer nieuwe modellen geïntroduceerd met ruime actieradius waardoor het aantrekkelijk wordt gemaakt voor de zakelijke rijder om
elektrisch te gaan rijden.
Lees meer... 

 

Zonnepanelen, waar dient u op te letten!Door: Energy Focus l 28 mei 2018Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om zonnepanelen aan

te schaffen. Koop, huur of verhuren van het dak tegen een

vergoeding. Elk alternatief heeft zijn voor- en nadelen echter komen wij er steeds vaker achter dat zelf aanschaffen toch de beste financiële resultaten geeft.  Daarnaast is de businesscase van een zonnepanelen installateur om zo veel mogelijk panelen 

te plaatsen. Dit geeft in de meeste gevallen niet de beste Return on Investment. Eerder hogere investeringen en een langere terug-

verdientijd. In het kort de voordelen en nadelen per product: 

Lees meer... 

 

De Wet Milieubeheer, heeft u al een brief gekregen? 

Door: Energy Focus l 28 mei 2018De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven om energie-
besparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf
jaar terugverdienen. Niet meer dan 55 procent van de ondernemers is echter bekend met deze wet. Vooral op directieniveau is de onbekendheid groot. Nog geen 40
procent van de directeuren zegt voldoende van de wet
af te weten. De kennis over de wet ligt met name bij
leidinggevenden en medewerkers. Door de druk op de
klimaatdoelstellingen heeft de overheid besloten strenger
te controleren op de naleving hiervan en bedrijven
proactief te benaderen.
Lees meer... 

 

Zonnepanelen en SDE subsidie

Door: Energy Focus l 27 februari 20181. Zonnepanelen en zonnesystemen
Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld.

Het rendement en de levensduur zijn fors verbeterd. Energy

Focus heeft veel ervaring met het maken van de juiste keuze zonnepanelen met het hoogste rendement en langste levens-

duur in verhouding tot de investering en terugverdientijd.

Wij realiseren maximaal rendement door de zonne-installatie zodanig samen te stellen en te beheren dat alle componenten

in uw energie bedrijfshuishouding optimaal op elkaar zijn

afgestemd en daardoor synergievoordelen worden behaald.

Ook kunnen wij eventueel de SDE subsidie voor u aanvragen.
Lees meer... 

 

Forse stijging energiebelasting 2018

Door: Energy Focus l 26 februari 2018Vanaf 2018 is de energiebelasting flink gestegen. Gas met gemiddeld 8% en elektriciteit met gemiddeld 10%. Voor een ondernemer met een jaarverbruik van 100.000 kWh en 20.000

m3 wordt er in 2018 € 995,- meer energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) in rekening gebracht. Bij de bepaling

van uw nieuwe voorschotbedrag en/of het opstellen van uw

jaarafrekening zal hier rekening mee worden gehouden. 
Lees meer... 

 

Voldoet uw energielabel?

Door: Energy Focus l 22 november 2017Bij de verkoop, verhuur of oplevering van bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen en  ziekenhuizen is sinds 2008 een energielabel verplicht. Het energielabel is verplicht voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen.

Voor kantoorpanden vanaf 100m2 geldt zelfs per 1 januari 2023 de verplichting om energielabel C te hebben. Op dit moment voldoet ongeveer de helft van de kantoorgebouwen aan deze minimumeis van energielabel C. Er is dus werk aan de winkel!

Lees meer...

 

 

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

Door: Energy Focus | 22 november 2017

De bestaande salderingsregeling voor zonnepanelen wordt verlengd en blijft hiermee ongewijzigd tot 2023! Dit betekent dat ondernemers met zonnepanelen op hun dak dus nog tot 2023 hetzelfde tarief krijgen voor de elektriciteit die ze leveren als dat ze betalen voor de stroom die ze afnemen. Dit is wel afhankelijk van de afspraken met de energieleverancier. Wat er na 2023 met de regeling gebeurt, wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Lees meer...

 

 

Weten vraagt meer dan alleen weten

Door: Energy Focus | 30 mei 2017

Ook bij de inkoop van energie meetdiensten is voordeel te halen. Om optimaal in te spelen op de energietransitie en te kunnen verduurzamen – maatschappelijk eis!-  zijn goede meetdata onmisbaar. Hiervoor zijn de diensten van een energie meetbedrijf nodig. Als energie grootverbruiker bent u zelf verantwoordelijk om een meetbedrijf in de arm te nemen.

Lees meer...

 

Betaalt u wellicht ook teveel aan uw netbeheerder?Door: Energy Focus | 30 mei 2017

Uw kosten voor energie worden mede bepaald door de grootte van de aansluitcapaciteit of aansluitwaarde van uw energie aansluiting. Hoe meer u verbruikt, hoe groter de aansluiting moet zijn. Klinkt logisch toch?  Maar het kan zo maar zijn dat u te hoog bent ingeschaald en dat u daardoor teveel betaalt. Energy Focus zoekt het voor u uit en helpt uw kosten te verlagen.

Lees meer...

 

 

logo
Mijn Verbruik
Inloggen
Demo
Contact
Transistorstraat 104
1322 CH Almere
(020) 3080 870
support@energy-focus.nl

Accountmanagers
Energy Focus Midsize Accounts BV © 2021  •  Algemene Voorwaarden
KvK 59572590  •  IBAN NL86ABNA0433999322  •  BTW NL853550013B01